pożar budynku w DankowicachZgłoszenie o zadymieniu na drugim piętrze w budynku jednorodzinnym w Dankowicach wpłynęło do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Bielsku-Białej wczoraj w nocy o godz. 2207. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Wilamowice, oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej, łącznie 12 samochodów pożarniczych i 65 strażaków.
Pierwszy zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Dankowice podał informację o wydobywającym się ogniu z drugiego piętra oraz silnym zadymieniu. Z informacji sąsiadów wynikało, że w środku może znajdować się jedna osoba.

Zadysponowano Pogotowie Ratunkowe oraz Policję. Po wejściu dwóch ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych z linią gaśniczą, znaleziono na 2 piętrze nieprzytomną kobietę, którą niezwłocznie ewakuowano ze strefy zadymienia na zewnątrz budynku i udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie poszkodowaną przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował ją do jednego ze szpitali w Bielsku-Białej.
Podano prąd gaśniczy wody na palące się pomieszczenie. Po przybyciu kolejnych zastępów kontynuowano działania gaśnicze, które były utrudnione ze względu na duże zadymienie. Podano kolejne prądy wody, oraz wprowadzono kolejne roty do wewnątrz. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Energetyczne oraz Gazowe. Po ugaszeniu pożaru budynek przewietrzono oraz sprawdzono pod kątem obecności tlenku węgla - wynik 0 ppm.

Działania zakończono około godziny 020.

Zdjęcia można wykorzystać z dopiskiem: Mirosław Jamro, PressMix.

pożar budynku w Dankowicachpożar budynku w Dankowicachpożar budynku w Dankowicachpożar budynku w Dankowicachpożar budynku w Dankowicach