Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych bielscy strażacy zostali wezwani do jednego z bielskich salonów fryzjerskich, w którym pracownice uskarżały się na ból głowy. Bóle pojawiały się również w poprzednich dniach, po kilku godzinach przebywania w miejscu pracy.

Kiedy strażacy załączyli piecyk gazowy znajdujący się w salonie fryzjerskim, po kilku minutach jego pracy nastąpił nagły wzrost wartości tlenku węgla do 800 ppm ((z ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych) trwający około 1minutę, po czym nastąpił spadek do 0ppm CO.

Przypominamy, że takie stężeniem tlenku węgla w powietrzu może spowodować zapaść i utratę przytomności. Po dokonaniu kolejnych prób przez strażaków sytuacja powtórzyła się, w związku z czym strażacy zalecili pracownicom, aby nie korzystały z piecyka gazowego do czasu kontroli urządzenia oraz przewodów spalinowego i wentylacyjnego przez uprawnioną osobę.