Wysypisko Kaniów 5W Kaniowie nieznany sprawca porzucił około 90 beczek, w których znajdowały się między innymi substancje ropopochodne. 

26 sierpnia o trzeciej w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o rozlanej substancji na ulicy Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach. W czasie neutralizacji okazało się, że struga rozlanego oleju ciągnie się aż do miejscowości Kaniów, gdzie patrol policji natknął się na porzucone beczki zawierające substancje ropopochodne, stare farby, zużyte filtry oleju, zużyte i zanieczyszczone czyściwo.

 

Po dojeździe na miejsce plutonu ratownictwa chemicznego stwierdzono, że na utwardzonym terenie leży około 90 szt. beczek. Część z nich uległa rozszczelnieniu, dlatego też strażacy wykonali obwałowanie wokół uszkodzonych zbiorników, aby nie dopuścić do powiększenia się rozlewiska. O sytuacji poinformowano powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, dyżurnego inspektora ŚWIOŚ, a także wójta gminy Bestwina. W czasie zabezpieczania przez strażaków miejsca zdarzenia, sekcja kryminalna przeprowadziła swoje czynności dochodzeniowe. Utylizacją odpadów zajmie się czechowicka firma prowadząca gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. Pracownicy WIOŚ dokonali pomiarów - atmosfera nie skażona, jednocześnie pobierając próbki do laboratorium. Działania zakończono o godzinie 11.

Zdjęcia : własność KM PSP Bielsko-Biała. 

Wysypisko Kaniów 1Wysypisko Kaniów 2Wysypisko Kaniów 3Wysypisko Kaniów 4Wysypisko Kaniów 6Wysypisko Kaniów 7