strażak 1Od listopada bielska straż pożarna odnotowała już ponad 50 pożarów sadzy w kominie. Wczoraj wieczorem i w nocy strażacy gasili pożar palących się sadzy w Bielsku-Białej przy ulicy Bobrowskiego oraz Wałachowej.

Tego typu pożary powstają na skutek zapalenia się nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych sadzy, które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone. Niewątpliwie pożarom tym sprzyjają silne mrozy, gdyż aby utrzymać ciepło w domach, urządzenia ogrzewcze pracują na większych obrotach.

Paląca się w wysokich temperaturach sadza bardzo często powoduje nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wychodzi na zewnątrz, powodując zapalenia materiałów na poddaszu, czy też w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach. Ponadto pęknięcie komina może być również przyczyną zaczadzenia.

Straż ostrzega: Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

  • wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,
  • wygasić ogień w piecu, kominku,
  • zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
  • przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
  • zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
  • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

WAŻNE !

  • NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
  • Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina. Przypominamy, że to na właścicielu budynku ciąży obowiązek wzywania firmy kominiarskiej. W przypadku pieców na paliwa stałe przewody kominowe powinny być czyszczone cztery razy w roku. Raz w roku uprawniony kominiarz musi wydać opinię dopuszczającą instalację kominową do użytku.