otwarcie Cz-Dz 4511 lutego to kolejna ważna data dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Tego dnia dokonano otwarcia nowego obiektu Posterunku Państwowej Straży Pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach.

Obchody uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 na placu zewnętrznym posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach przy ulic Barlickiego 24. Na początku uroczystości Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Adam Caputa wraz z Burmistrzem Czechowic-Dziedzic przywitał zaproszonych gości m.in. Z-cę Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Janusza Skulicha, Komendanta Wojewódzkiego PSP - nadbryg. Marka Rączkę, W-ce Wojewodę Śląskiego – Piotra Spyrę, pana Andrzeja Kamińskiego - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Mirosława Szemlę - Wiceprezesa WFOŚiGW, Starostę Bielskiego- Andrzeja Płonkę, Przewodniczącego Rady Powiatu - Romana Migdała, ks. Karola Psurek.

 

Następnie Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut wygłosił przemówienie, w którym przedstawił krótką historię budowy nowej strażnicy. W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie wyróżnień okolicznościowych, jako wyraz podziękowania za wkład i zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Wyróżnienia otrzymali:

Za duże zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i gminy Czechowice-Dziedzice wyróżnieni zostali:

 1. Burmistrz Czechowic-Dziedzic – Marian Błachut
 2. Przewodniczący Rady Miasta Czechowic-Dziedzic - Damian Żelazny.

Za wspieranie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu bielskiego wyróżnieni zostali:

 1. nadbryg. Janusz Skulich – Z-ca Komendanta Głównego PSP
 2. Piotr Spyra – W-ce Wojewoda Śląski
 3. nadbryg. Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki PSP
 4. Andrzej Kamiński – W-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
 5. Mirosław Szemla – W-ce Prezes WFOŚiGW w Katowicach
 6. Roman Migdał – Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
 7. Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 8. ks. Karol Psurek – Proboszcz Parafii pw. NMPKP w Czechowicach-Dziedzicach
 9. Tadeusz Szkudlarski – Prezes Zarządu LOTOS Czechowice S.A.
 10. Marian Trela – Burmistrz Wilamowic
 11. Artur Beniowski – Wójt Gminy Bestwina
 12. Stefan Kozłowski – prezes OSP Czechowice

Za pomoc w wyposażeniu Posterunku oraz przygotowaniu uroczystości wyróżnieni zostali:

 1. Marek Lesisz - Prezes Zarządu Lotos-Biopaliwa
 2. Piotr Londzin - firma ,,Lontex,, w Czechowicach-Dziedzicach
 3. Adam Chromik -firma ,,Domus,, w Czechowicach-Dziedzicach
 4. Henryk Borowski – firma HB Unibud S.A w Czechowicach-Dziedzicach
 5. Andrzej Nocoń - Prezes Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 6. Franciszek Paszek - firma PPH ,,Pamadex,, w Ligocie
 7. Czesława Szczęsny – Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice
 8. Orkiestra OSP Ligota.

Po wręczeniu wyróżnień nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, której dokonali:

 • Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Janusz Skulich
 • W-ce Wojewoda Śląski pan Piotr Spyra
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka
 • Starosta Bielski pan Andrzej Płonka
 • Burmistrz Czechowic-Dziedzic pan Marian Błachut
 • Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adam Caputa.

Uroczystego poświęcenia strażnicy dokonał ksiądz Karol Psurek. Na zakończenie uroczystości zabrali głos zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Janusz Skulich, W-ce Wojewoda Śląski pan Piotr Spyra, Mirosław Szemla – W-ce Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Starosta Bielski pan Andrzej Płonka oraz Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej. St. bryg. Adam Caputa w swoim wystąpieniu podziękował jeszcze raz Panu Staroście, Panom Burmistrzom, Panu Wójtowi , a także firmom, zakładom z tego terenu za udzielone wsparcie przy budowie nowego Posterunku oraz na zakup wyposażenia nowego Posterunku - te działania to kolejny dowód jak bardzo nasze samorządy troszczą się o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Komendant podziękował również Zarządowi OSP Czechowice za współpracę, zrozumienie w wielu sprawach bo jednostka ta była właścicielem obiektu w 2004 roku, kiedy otwierano tutaj Posterunek PSP po raz pierwszy.

Funkcjonujący ponad 8 lat Posterunek PSP w Czechowicach-Dziedzicach na stałe wpisał się w system zabezpieczenia operacyjnego naszego powiatu. Ilość odnotowywanych co roku interwencji, w tym także dużo zdarzeń drogowych na DK- 1 oraz powódź w 2010 roku potwierdza słuszność jego istnienia, jak również potrzebę wzmocnienia systemu zabezpieczenia operacyjnego tego właśnie rejonu. Dzięki władzom samorządowym miasta i gminy Czechowice-Dz. przy szczególnym zaangażowaniu Burmistrza Pana Mariana Błachuta rozpoczęto prace związane z dobudową nowych pomieszczeń dla Posterunku PSP. Zakończona w roku ubiegłym i w całości sfinansowana ze środków samorządu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice budowa Posterunku stworzyła możliwość pełnienia służby przez strażaków PSP w bardzo dobrych warunkach. Ponadto umożliwiając magazynowanie środków gaśniczych, neutralizatorów, sorbentów, materiałów pędnych, zapasu butli do aparatów powietrznych. Otwarta nowa siedziba wraz z dużym pomieszczeniem garażowym daje szanse na funkcjonowanie drugiego lekkiego samochodu, tym samym wzmacniając stan osobowy Posterunku. 

Zdjęcia można wykorzystać z dopiskiem: KM PSP Bielsko-Biała

{phocagallery view=category|categoryid=15}