Jak się okazuje dla niektórych zima jest również dogodnym okresem do wypalania traw. W niedzielę po południu dwie jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach gasiły pożar suchych traw i zarośli na granicy Rybarzowic z Łodygowicami. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaprószenie ognia przez nieustalonego sprawcę.

STRAŻ OSTRZEGA: Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie.