maskaWczoraj przez godziną 20 strażacy zostali wezwani do pomiaru poziomu tlenku węgla w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ulicy Straconki w Bielsku-Białej. Po przeprowadzeniu pomiarów przez strażaków w mieszkaniach na parterze i pierwszym piętrze okazało się, że zadymienie powstało najprawdopodobniej w wyniku niedrożnego przewodu kominowego.

STRAŻ POŻARNA OSTRZEGA: Ze statystyk bielskiej straży pożarnej wynika, że w obecnym sezonie grzewczym, w większości przypadków przyczyną wystąpienia tlenku węgla w budynkach, bądź też mieszkaniach był niedrożny przewód kominowy (70% wszystkich zdarzeń). Dlatego też pamiętajmy aby dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.