strażak gasi pożarDużymi krokami zbliża się do nas kolejny sezon grzewczy. Dzisiejszej nocy bielska straż pożarna odnotowała pierwszy pożar spowodowany zbyt bliskim składowaniem materiału opałowego od pieca grzewczego. Pożar wybuchł w budynku zakładu tkackiego produkującego materiały z lnu, mieszczącym się w Wilamowicach.

Działania gaśnicze prowadziło dziewięć zastępów straży pożarnej. Z pomieszczenia na parterze wydobywał się czarny, gęsty dym.

Strażacy po ugaszeniu pożaru w kotłowni, wynieśli na zewnątrz spalone materiały i ponownie je przelali, aby wyeliminować ryzyko ponownego zapalenia się. Następnie ratownicy rozebrali częściowo spaloną podbitkę dachową , po czym sprawdzili znajdujące się obok pomieszczenia produkcyjne. Straty wynikają ze spalenia się podbitki dachowej oraz instalacji wodnej i elektrycznej. Działania zakończono o drugiej w nocy.

STRAŻ POŻARNA APELUJE: Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, prosimy o dokonywanie okresowych przeglądów. W roli przypomnienia, gdy używamy węgla i drewna przeglądu należy dokonać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.