powodz maj 2Działania związane z intensywnymi opadami deszczu:

Aktualizacja godz. 8.30 24.05.2019r.

Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej od 22 maja br. od godz. 15.00 zaewidencjonowała blisko 500 zdarzeń związanych ze skutkami intensywnych opadów deszczu.

Sytuacja się stabilizuje po godz. 24, KM PSP w Bielsku-Białej, prowadziła już tylko pojedyncze interwencje związane z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic budynków mieszkalnych. Ponadto w dalszym ciągu trwają działania w Wilkowicach przy ulicy Harcerskiej na zbiorniku retencji małej na potoku Wilkówka. Działania polegają na wypompowywaniu wody przy pomocy pomp wysokiej wydajności. Na miejscy pracują agregaty pompowe z KM PSP Bielsko-Biała, Katowice oraz Jastrzębie Zdrój. Sytuacja stabilizuje się, poziom lustra wody jest o ok. 50 centymetrów poniżej wieży spustowej.

Informacja na godz. 20.30. 23.05.2019r.

Zdarzeń w rejonie operacyjnym KM PSP w Bielsku-Białej jest zaewidencjonowanych około 420 związanych ze skutkami intensywnych opadów deszczu, z czego 240 zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Bielsko-Biała, a 180 na terenie powiatu bielskiego we wszystkich 10 gminach.

Obecnie główne działania odbywają się w Wilkowicach przy ulicy Harcerskiej na zbiorniku retencji małej na potoku Wilkówka, gdzie śluza spustowa ma zbyt małą wydajność w stosunku do napływającej wody. Działania polegają na wypompowywaniu wody przy pomocy pomp wysokiej wydajności co ma za zadanie zmniejszenie nacisku (naporu) wody na koronę zbiornika.

Poza tym w godzinach popołudniowych zalane było kilka zakładów magazynowo-produkcyjnych. Zagrożenie w tych obiektach zostało już usunięte. Działania w godzinach wieczornych polegają na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic domów jednorodzinnych oraz udrażniania przepustów.

Na terenie m. Bielsko-Biała i powiatu bielskiego działają sił spoza powiatu m.in.
- 2 zestawy pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej (Jastrzębie Zdrój, Katowice);
- 3 zestawy pompowe niskiej wydajności do wody zanieczyszczonej (Katowice, Gliwice, Rybnik).

Poza tym w działaniach na terenie tutejszej Komendy przy ulicy Za Kuźnią (układanie worków na stawach) i przy ulicy Reksia (przygotowywanie worków z piaskiem) działa 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w sile:
- Zespół Oceny Wsparcia (4 osoby);
- Kompania Lekka Piechoty „Gliwice” (72 osób).

Brygada ta po zakończeniu działań zostaje do dyspozycji.

powodz maj 1powodz maj 3powodz maj 4powodz maj 5powodz maj 6powodz maj 7powodz maj 8