gazW dniu wczorajszym ok. godz. 1200 dyżurni Stanowiska Kierownia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przyjęli zgłoszenie od dyżurnego pogotowia gazowego o pożarze rurociagu średnioprężnego doprowadzającego zasilanie do budynku Zieleni Miejskiej Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej.
Po przyjeździe na miejsce zastano wydobywający się płomień z wykopu o głębokości około 1m. Po dokonaniu rozpoznania ewakuowano mieszkańców i pracowników z przyległych budynków (27 osób). Jednocześnie rozpoczęto wykonywanie pomiarów stężeń wybuchowych w okolicznych studzienkach i budynkach. Wyniki pomiarów wskazywały na obecność mieszaniny wybuchowej w studzienkach kanalizacyjnych.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa na odcinku 200 metrów alei Armii Krajowej Policja zamknęła ruch drogowy organizując objazd.
W celu zamknięcia wypływu gazu z rurociągu pracownicy Pogotowia Gazowego zamknęli rurociąg zaciskiem po przeciwnej stronie drogi. W tym samym czasie ratownicy wykonywały ciągłe pomiary stężeń gazu w studzienkach w promieniu 200 metrów od miejsca wypływu. Miejsce wydobywania się gazu było zabezpieczone jednym prądem gaśniczym. Po zamknięciu przepływu gazu płomień wydobywający się z wykopu został zgaszony, a rurociąg odkopany w celu sprawdzenia skuteczności zamknięcia. Następnie dokonano kolejnych pomiarów, które wskazały że zamknięcie rurociągu jest szczelne a w studzienkach i budynkach nie występuje stężenie wybuchowe. Około godziny 14 30 otwarto ruch na drodze i umożliwiono powrót do budynków osobom ewakuowanym.
Miejsce zdarzenia przekazano Mistrzowi Górnośląskiej Spółki Gazowniczej z zaleceniem usunięcia awarii bezpośrednio po zakończeniu akcji i wykonania pomiarów stężeń wybuchowych w budynkach przyległych w czasie i po zakończeniu praz naprawczych.
W akcji wzięło udział 6 zastepów Państwowej Straży Pożarnej, a także Pogotowie Gazowe, Policja oraz Straż Miejska.