obozik 2Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej wraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odwiedzili harcerzy, którzy wypoczywają na trenie ośrodka obozowego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalne media. Spotkanie było elementem cyklicznych spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach harcerskich.

Podczas spotkania strażacy i policjanci przeprowadzili zajęcia edukacyjne obejmujące sposób postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru.

Dzielnicowy rejonu, na którym znajduje się obozowisko: mł. asp. Sławomir Grzesiuk przedstawił młodzieży praktyczne aspekty bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku, przede wszystkim odbywającego się poza miejscem stałego zamieszkania. Spotkanie uatrakcyjnił przewodnik policyjnego psa, asp. Dawid Stwora, która zapoznał harcerzy ze swoim czworonożnym partnerem Spartem. Opowiedział o specyfice tej szczególnej formy pełnienia służby, gdy partnerem policjanta jest pies.

W drugiej części spotkania kpt. Jarosław Jędrysik przeprowadził instruktaż używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadkach zagrożenia, a asp. Adam Jędrysik zapoznał obozowiczów z pragmatyką służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Było to 11 spotkanie bielskich strażaków i policjantów z harcerzami w te wakacje na terenie miasta i powiatu bielskiego. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 600 osób. Ponadto funkcjonariusze KM PSP i KM Policji podczas wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym dróg dojazdowych dla ekip ratowniczych i miejsca bezpiecznego schronienia.

obozik 1 1obozik 1 3obozik 1 4obozik 1 5obozik 1