Jaworze 2Bielscy strażacy i policjanci w dniu 10 lipca br. dokonali kontroli obozu harcerskiego znajdującego się na terenie powiatu bielskiego. Strażacy realizują polecenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa na obozach harcerskich.

Strażacy wraz z policjantami pojawili się na obozie harcerskim zorganizowanym na terenie Jaworza . To skutek ubiegłorocznych wydarzeń, kiedy podczas wichury zginęły dwie harcerki. Ścisłą współpracę pomiędzy służbami zawiązano w ramach działań zwiększających poziom bezpieczeństwa uczestników obozów wakacyjnych, utrzymywania kontaktu z właściwymi terenowo służbami ratunkowymi.

Współdziałanie służb ma służyć wypracowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywającym dzieciom. Z uczestnikami obozu przeprowadzono krótkie szkolenie na wypadek wystąpienia zjawisk niebezpiecznych, w tym próbną ewakuację do miejsca bezpiecznego oraz przygotowanie miejsca bezpiecznej ewakuacji w razie zagrożenia. W trakcie spotkania przeprowadzono pogadankę z młodzieżą dotyczącą zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentowano również sprzęt gaśniczy. Dla bielskich strażaków sprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie naszego powiatu jest traktowana priorytetowo. W trakcie wizytacji prowadzone są rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za organizację wypoczynku. Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej uwrażliwiali uczestników obozu na wystąpienia możliwych niebezpieczeństw.

Jaworze 3Jaworze 1