sbo nr 2 osp 615 jednostek straży pożarnej, duży pożar w trudnodostępnym kompleksie leśnym, konieczność dowożenia wody w terenie górskim, to tylko niektóre elementy ćwiczeń, które odbyły się w środę 27 czerwca br. na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Bielsko.

W środę o godzinie 15.00 syrena zawyła w kilkunastu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, dając znak rozpoczęcia corocznych ćwiczeń doskonaląco – szkoleniowych dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej Brygady Odwodowej. Na miejsce koncentracji wybrano budynek KM PSP na ul. Leszczyńskiej, skąd po krótkiej odprawie zastępy udały się alarmowo do działań. W tym roku ćwiczenia zostały zorganizowane na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Bielsko w rejonie ulicy Stalowej u zbocza góry Magurka Wilkowicka.

Tematem ćwiczeń było współdziałanie jednostek OSP podczas działań gaśniczych na obszarach leśnych oraz współdziałanie ze służbami leśnymi. Przebieg ćwiczeń obserwowali m.in. przedstawiciele Nadleśnictwa Bielsko, Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Podsumowania ćwiczeń dokonano na terenie OSP Wilkowice, gdzie Z-ca Komendanta Miejskiego PSP - st. bryg. Grzegorz Piestrak podziękował wszystkim strażakom zarówno z zawodowych, jak i ochotniczych straży pożarnych za profesjonalizm i dobre przygotowanie do prowadzenia działań na wypadek realnego zagrożenia.

sbo nr 2 osp 1sbo nr 2 osp 3sbo nr 2 osp 2sbo nr 2 osp 4sbo nr 2 osp 5