mini lotos 516 listopada br. na trenie LOTOS Terminale w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się ćwiczenia dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia składały się z dwóch części.

Pierwszy etap, zorganizowany w formie ćwiczeń sztabowych odbył się w Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach, a drugi bezpośrednio na terenie zakładu LOTOS Terminale. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na wskutek wyładowania atmosferycznego jednego ze zbiorników, w którym magazynowany był olej opałowy. Poza zorganizowaniem akcji gaśniczej, strażacy musieli również udzielać pomocy medycznej dwóm osobom poszkodowanym.

W ćwiczeniach oprócz zastępów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP z Bielska-Białej oraz Posterunku Zamiejscowego z Czechowic-Dziedzic wzięły także udział zastępy spoza powiatu: Pszczyny, Tychów oraz Katowic, razem 18 samochodów bojowych, ponad 100 strażaków. Do zbudowania systemu łączności na miejscu ćwiczeń wykorzystano samochód specjalny dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała, Lotos Terminale.

mini lotos 83mini lotos 7mini lotos 6mini lotos 3mini lotos 2mini lotos 1