kuznia18 sierpnia 2017 roku, w 25. rocznicę wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej odbyły się uroczystości, na którymi patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. W obchodach uczestniczyli posłowie i senatorowie ziemi śląskiej i opolskiej, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z województw śląskiego i opolskiego oraz przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego Służby Leśnej ze swoimi szefami szczebla wojewódzkiego na czele.

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji służb mundurowych i poległych strażaków, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Jana Kopca, biskupa diecezjalnego Diecezji Gliwickiej.

Oficjalną część uroczystości rozpoczął Pan Wiesław Kucharski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, okolicznościowym wystąpieniem. 25. rocznica pożaru była przede wszystkim okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy biorących udział w akcji gaśniczej, a także leśników, którzy przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Zostali oni uhonorowani złotymi i srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę oraz odznakami i medalami resortowymi i korporacyjnymi, między innymi, odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Zasłużeni dla rozwoju leśnictwa zostali wyróżnieni kordelasami Leśnika Polskiego. Kordelas Leśnika Polskiego otrzymał m.in. zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej, mł.bryg. Witold Biela.

W dalszej części uroczystości odczytano listy okolicznościowe Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło. Z tej okazji, list do uczestników uroczystości wystosował także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski odczytał list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, a następnie w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w lipcu bieżącego roku, po raz kolejny okoliczne lasy zostały dotknięte kataklizmem. Niszczycielskie wichury zniszczyły ponad 1,5 hektara drzewostanu, uszkodziły także kilkanaście domów mieszkalnych. I znowu strażacy i leśnicy ramię w ramię nieśli pomoc.

Obchody zakończyła defilada służb mundurowych. Następnie uczestnicy uroczystości przejechali na teren pożarzyska, gdzie delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod krzyżem upamiętniającym śmierć mł. kpt. Andrzeja Kaczyny z jednostki w Raciborzu i dha Andrzeja Malinowskiego z Ochotniczej Straży Pożarnej Kłodnica na Opolszczyźnie, a także na ich symbolicznych mogiłach.

Po zakończeniu części oficjalnej obchodów odbyły się występy i pokazy. Swój sprzęt zaprezentowała także Państwowa Straż Pożarna, a stoisko przygotowało Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, funkcjonujące w Komendzie Miejskiej PSP w Chorzowie.

Listy okolicznościowe:
Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy
Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło
Komendanta Głównego PSP gen.brygadiera Leszka Suskiego

Pożar kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej rozpoczął się 26 sierpnia 1992 roku, około godz. 14. Ogień zauważono w pobliżu miejscowości Solarnia, przy torach kolejowych łączących Racibórz z Kędzierzynem-Koźlem. Przyjmuje się, że prawdopodobnie spowodowały go iskry z zablokowanych kół przejeżdżającego pociągu, a zarzewiu ognia i jego gwałtownemu rozprzestrzenianiu się sprzyjały panująca susza i temperatura dochodząca do 40 stopni C. W ciągu dwóch pierwszych dni, mimo walki strażaków, ogień strawił blisko 2 tysięcy hektarów. W szczytowym momencie, 27 sierpnia, pożar powiększał się momentami o ponad 10 hektarów na minutę. Przełom nastąpił 30 sierpnia, kiedy po raz pierwszy udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Akcja dogaszania trwała do 20 września. 51,5 mln zł, to koszty akcji wycenione w 2010 roku uwzględniając denominację i inflację. Na 276 mln zł wyceniono straty poniesione przez Lasów Państwowych z powodu przedwczesnego wyrębu lasu. Z terenu pożarzyska wywieziono 1 mln sześc. drewna. Straty w infrastrukturze leśnej przekroczył 10 mln zł a łączna wycena strat poniesionych przez Lasy Państwowe zbliżyła się do 300 mln zł. Pożar w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca miał obwód 120 km i rozciągał się z południa na północ na przestrzeni 36 km w linii prostej. W akcję gaśniczą zaangażowanych było ponad 10 tysięcy strażaków, żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy obrony cywilnej i leśników. Do dyspozycji mieli oni 1100 samochodów pożarniczych, osiem śmigłowców, dwanaście czołgów, pługów i spychaczy, 26 samolotów typu „Dromader” oraz 50 cystern kolejowych do transportu wody i sześć lokomotyw. Spaleniu uległo 15 wozów gaśniczych i 26 motopomp. Do akcji ściągnięto strażaków i sprzęt z 30 województw. Do szpitali trafiło 50 osób, a około 2 tysięcy odniosło drobne urazy, które zaopatrzyli na miejscu lekarze pogotowia ratunkowego. Obroniono ponad 40 tysięcy hektarów lasu a także wszystkie wsie i przysiółki położone w obrębie szalejącego żywiołu. Nie spalił się ani jeden dom czy choćby budynek gospodarczy.

Zdjęcia: KW PSP Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki, KM PSP Bielsko-Biała.

kuznia 1kuznia 2kuznia 3kuznia 5kuznia 4