Osiem wozów bojowych straży pożarnej, w tym pluton ratownictwa chemicznego, zostało zadysponowanych w dniu wczorajszym około godz. 1730 do zgłoszenia o wycieku nieznanej substancji do rzeki Biała przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, w pierwszej fazie rozpoznania ustalono wyciek nieznanej substancji - prawdopodobnie cieczy ropopochodnej (olej napędowy). W powietrzu wyczuwalny był zapach ropy, a na wodzie unosił się film na długości około 300 metrów. Działania specjalistycznej grupy chemicznej polegały na rozłożeniu zapory oraz próbie zlokalizowania miejsca wycieku. Kontrolowano także nurt rzeki od strony Czechowic-Dziedzic. Zastępy plutonu ratownictwa chemicznego przystąpiły do neutralizacji wycieku przy użyciu neutralizatora.

Na miejscu zdarzenia obecni byli przedstawiciele Delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej, którzy pobrali próbki celem dalszego zbadania w laboratorium. Przybyłe na miejsce zespoły Pogotowia Wodociągowego AQUA oraz patrole Policji i Straży Miejskiej przystąpiły do próby odnalezienia miejsca wycieku, którym okazał się pobliski parking, a przyczyną skażenia był wyciek oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika samochodu. Podjęto udaną próbę oczyszczenia kanału odpływowego z parkingu do rzeki na całej długości przy użyciu neutralizatora. Celem profilaktycznego zabezpieczenia cieku wodnego na miejscu zdarzenia do godzin porannych pozostawiono zapory.

Wozy bojowe powróciły do jednostek około godz. 2200.