SBO OSP 121 jednostek straży pożarnej, rozległy pożar lasu i terenów zielonych, konieczność dowożenia wody, to tylko niektóre elementy ćwiczeń, które odbyły się 13 czerwca na trenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

13 czerwca br. o godzinie 15.00 syrena zawyła w kilkunastu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, dając znak rozpoczęcia corocznych ćwiczeń doskonaląco – szkoleniowych dla Kompanii Gaśniczej OSP oraz pozostałych jednostek OSP z terenu powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała.

W pierwszej kolejności na miejsce ćwiczeń przybyły jednostki OSP z Międzyrzecza Dolnego i Górnego, Ligoty, a także z niedalekich Czechowic-Dziedzic, następnie z pozostałych jednostek. W trakcie manewrów strażacy mieli możliwość praktycznego sprawdzenia możliwości poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych i akwenów wodnych zlokalizowanych na trenie strefy, a także sprawdzenia metod postępowania obejmującego organizację akcji gaśniczej we wszystkich fazach działań, zwłaszcza pod kątem współpracy.

 

Dużą wagę przywiązano do realizacji założenia, polegającego na dostarczaniu wody na większe odległości przy wydajności kilku prądów wody w czasie kilkudziesięciu minut. Poszczególne odcinki bojowe realizowały ten cel w różny sposób, wykorzystując różne systemy zaopatrzenia wodnego. Zamiar taktyczny zrealizowano w całości, uzyskując możliwość ciągłego podawania wody przy założonej wydajności czterech prądów wody.

Realizacja założonych celów wpłynęła na doskonalenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu bielskiego oraz efektywność likwidowania zagrożeń podczas pożarów o znacznej powierzchni.

Zdjęcia: Andrzej Kwaśny (można wykorzystać)

SBO OSPSBO OSP 2SBO OSP 3SBO OSP 4SBO OSP 5SBO OSP 6SBO OSP 7