dzien strazaka 712 maja 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia. Nie zabrakło także życzeń i gratulacji.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, między innymi:

 • Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Jan Chrząszcz - Wicewojewoda Śląski,
 • st.bryg. Arkadiusz Biskup - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • dh Marek Trombski - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • Jacek Krywult – Prezydenta Bielska-Białej, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP,
 • Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący Rady Miasta,
 • Grzegorz Szetyński - Wicestarosta Powiatu Bielskiego,
 • proboszcz parafii Bielsko-Biała Leszczyny oraz strażacy kapelani,
 • przedstawiciele służb mundurowych,
 • władze administracyjne i samorządowe miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego,
 • dyrektorzy i prezesi jednostek współdziałających z Państwową Strażą Pożarną,
 • strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • strażacy emeryci.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Chrystusa Króla na Leszczynach. Po mszy św. uczestnicy udali się na plac przed Komendą Miejską PSP w Bielsku-Białej, gdzie odbyły się główne obchody z okazji Dnia Strażaka. Gości przywitał bryg. Zbigniew Mizera – Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej.

Podczas uroczystości odczytano list Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka. Następnie wręczono odznaczenia dla strażaków PSP i OSP.

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali:
1. Krzysztof SROMEK s. Ludwika,
2. Tadeusz SZKUCIK s. Józefa.

BRAZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ otrzymał:
1. Roman NOWAK s. Władysława.

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczony został Krzysztof DONOCIK.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH odznaczył Druha ROMANA JĘDRZEJKO MEDALEM HONOROWYM im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacnianiu Związku OSP RP.

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa śląskiego otrzymali:

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
1. Tomasz GRABCZEWSKI,
2. Arkadiusz ŚLEZIONA.

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
1. Damian DUDEK,
2. Przemysław FRYDEL,
3. Błażej LONDZIN,
4. Marcin KŁAPTOCZ,
5. Krzysztof MAGUDA,
6. Maciej MARSZAŁEK,
7. Piotr WICHER,
8. Mateusz WARDA.

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA BIELSKIEGO otrzymali:
1. Kazimierz CEBRAT,
2. Franciszek CHRAPEK.

DYPLOMEM Komendanta Głównego PSP za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych został wyróżniony st. ogn. Mirosław DATA .

W dalszej części uroczystości wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe. W dalszej części uroczystości wręczono: 40 nominacji na wyższe stopnie: aspiranckie, podoficerskie i szeregowe. Po zakończeniu części oficjalnej Komendant Miejski PSP bryg. Zbigniew Mizera podziękował wszystkim za liczne przybycie oraz złożył gratulacje odznaczonym strażakom, a także zaprosił wszystkich na tradycyjną "strażacką" grochówkę i koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazańcowic.

Zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała.

dzien strazakadzien strazaka 1dzien strazaka 2dzien strazaka 3dzien strazaka 4dzien strazaka 5dzien strazaka 6dzien strazaka 8dzien strazaka 9dzien strazaka 10dzien strazaka 10dzien strazaka 11dzien strazaka 12dzien strazaka 13dzien strazaka 14