las cz-dzTylko od początku roku na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej doszło do 114 pożarów traw, łąk, nieużytków oraz lasów, a w akcje gaśnicze zaangażowanych było w sumie 1068 strażaków.

Ponad 94% tego rodzaju pożarów powstaje z winy człowieka. Przypominamy, że wypalanie traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków jest w Polsce zabronione. Grozi za to kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – także kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Pożary spowodowane wypalaniem traw często przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Utrudniają oraz powodują zagrożenie na drogach, prowadząc do kolizji i wypadków. Pożary nieużytków, z uwagi na charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę strażaków oraz ilość potrzebnego sprzętu do ugaszenia ognia. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

 

W niedzielę, 2 kwietnia br. 5 zastępów straży pożarnej gasiło pożar ściółki leśnej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Do Gajówki. Dojazd do pożaru był utrudniony ze względu na nieprzejezdność drogi leśnej, w związku z czym strażacy udali się na miejsce pieszo. Działania zastępów polegały w pierwszej fazie na stłumieniu pożaru za pomocą tłumic oraz udrożnieniu leśnej drogi. Następnie po dojeździe samochodów w pobliże pożaru podano jeden prąd wody w celu ugaszenia palącej się ściółki. Działania zakończono po blisko dwóch godzinach o 19:26.

Zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała

las cz-dz 1