Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej włącza się w organizowaną przez Komendę Główną PSP, akcję „BEZPIECZNE LODOWISKA 2017”.

W ramach ww. akcji funkcjonariusze KM PSP w Bielsku-Białej włączą się w organizację lodowisk pod następującymi warunkami:

  1. Lodowisko może być przygotowane na terenach, takich jak boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.

  2. KM PSP w Bielsku-Białej udzieli wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.

  3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienia barierek.

  4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.