zagrozenia-w-domuDwa zastępy straży pożarnej zostały wczoraj o godz. 15.52 zadysponowane do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym przy ulicy Pawła Wapiennika w Bielsku-Białej.

W pierwszej kolejności strażacy wygasili palenisko pieca i przesypali komin piaskiem. Po ugaszeniu ognia wyczyszczono przewód wyciorem. Pomiary stężeń tlenku węgla nie wykazały występowania zagrożenia - wynik 0ppm. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi z zaleceniem nieużytkowania węglowego pieca C.O. do czasu przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego przez uprawnione osoby.

 

Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.