Mizera Zbigniew23 listopada 2016 roku mł. bryg. Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniewowi Mizera. Bryg. Zbigniew Mizera obowiązki zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej będzie pełnić od 24 listopada 2016 roku.

Pan bryg. mgr inż. Zbigniew Mizera jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. W 1992 roku, po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Komendzie Rejonowej PSP w Bielsku-Białej, gdzie początkowo pełnił ją na stanowisku technika. Następnie obejmował kolejne stanowiska służbowe, by w 2003 roku zostać mianowanym na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej.

W roku 1998 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2000 r. uzyskał na Politechnice Łódzkiej filia w Bielsku-Białej tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynieria środowiska w przemyśle. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie „Akademii Przywództwa ".

Bryg. Zbigniew Mizera został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 2004, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w roku 2015, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” w roku 2010 oraz Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju w roku 2003.