5W czasie weekendu (od 11 do 13 listopada 2016r.) w województwie śląskim, Państwowa Straż Pożarna interweniowała 24 razy przy zdarzeniach związanych z uwolnieniem się tlenku węgla oraz 17 pożarach w budynkach mieszkalnych. Głównymi przyczynami wypadków była nieszczelność przewodów kominowych, niedrożność przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz nieprawidłowa eksploatacja pieców węglowych i piecyków gazowych, wśród pożarów dominują pożary sadzy w kominie.

W zdarzeniach tych poszkodowane zostały 22 osoby (1 osoba w pożarze), w tym 8 dzieci. W Częstochowie doszło do dwóch wypadków śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. Na terenie miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego odnotowano od początku października 19 zdarzeń związanych z pomiarem tlenku węgla, z czego aż 8-krotnie strażacy byli wzywani do alarmów fałszywych, w wyniku błędnego zadziałania czujki tlenku węgla.

Takie zdarzenia miały miejsce dwukrotnie w czasie minionej doby. Najpierw o godz. 22 strażacy interweniowali w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ulicy Łagodnej w Bielsku-Białej, gdzie dwukrotnie załączył się czujnik czadu, pomimo nie stwierdzenia obecności tlenku węgla. Drugie zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu przy ulicy Granicznej w Bielsku-Białej, gdzie strażacy sprawdzili mieszkanie na obecność CO - wynik 0 ppm. Podczas pomiaru czujnik w mieszkaniu zresetowano, nie włączył się ponowny alarm. Prawdopodobną przyczyną była awaria czujnika znajdującego się w mieszkaniu, zalecona jego serwis bądź naprawę.

Straż pożarna zaleca, aby zaopatrywać się w czujniki posiadające pozytywną Opinię Techniczną CNBOP-PIB w kwestii przydatności do zastosowań w ochronie przeciwpożarowej. Dzięki temu użytkownik może mieć absolutną pewność, że nabyte przez niego urządzenie jest w pełni sprawne, odpowiednio wykalibrowane i pracuje zgodnie z obowiązującymi normami.

Ponadto pamiętajmy że bardzo ważne jest odpowiedni montaż czujki czadu.

Czujki tlenku węgla powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta, najczęściej na wysokości wzroku, min. 1,5 m od podłogi oraz ok. 2 m od urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla. Detektorów tych nie należy montować zarówno w tzw. martwych przestrzeniach, (np. wnękach zasłoniętych przez meble czy zasłony, w szczycie dachu, itp.), jak i tam gdzie jego działanie będzie zakłócone przez bezpośredni dopływ świeżego powietrza (np. w pobliżu drzwi, okien, kratek wentylacyjnych, wentylatorów). Urządzeń tych nie powinno się również umieszczać, w miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu, aerozoli i domowych chemikaliów oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Liczba czujników tlenku węgla, jakie należy zamontować w budynku zależy od wielu czynników, m.in.: ilości i lokalizacji urządzeń mogących być źródłem CO, układu budynku, ilości sypialni. Generalną zasadą jest rozmieszczenie czujników w taki sposób, aby w przypadku ich zadziałania sygnał był słyszalny w sypialniach. Tak więc jeżeli w budynku będzie się znajdował tylko jeden detektor CO powinno się go instalować na korytarzu w pobliżu sypialni lub w samej sypialni.